ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου, είναι από τα πρώτα αστικά σχολεία Θηλέων που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το 1921, ως τετρατάξιο αρχικά και στη συνέχεια κυρίως ως εξατάξιο.Μόλις το 1966 αποκτά ιδιόκτητο διδακτήριο, ενώ η λειτουργία του συνεχίζεται μέχρι το 1981, χρονιά που ολοκληρώνεται η μικτοποίηση όλων των σχολείων της χώρας. Επίγονος του  Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου και του Δελμούζειου Παρθεναγωγείου, γράφει τη δική του ιστορία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας.Το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου αποτελούσε τον βασικό πυρήνα του κοινωνικού ιστού της πόλης του Βόλου και κύρια πηγή μόρφωσης των νεαρών κοριτσιών που φοιτούσαν σ'αυτό. Σήμερα στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Θηλέων Βόλου, λειτουργούν το 3ο Γυμνάσιο Βόλου, το Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου, και το 3ο Λύκειο Βόλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κύπρου 9 - Λ. Βύρωνος, 382 21  Βόλος

+30 (24210) 46. 090
+30 (24210) 78. 108 (Fax)