ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

 Χατζηδημητρίου Ελέ. Διευθύντρια - Όλες τις ώρες
 Χανιά Ειρήνη Υποδιευθύντρια - Όλες τις ώρες
 Κατσούδα Αικατ. Υποδιευθύντρια - Όλες τις ώρες
 Βασιλάκη Τριάδα  3η      
 Γκόντα Ιωάν.      
 Μπαλτά Παν.      
 Παπάζογλου Αγγ.      
 Σαρδέλη Ασ.      
 Σίμου Γλυκερία         3η, 5η

                                       

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 Βαχλιώτη Φωτ.        
 Καραμαγκιόλα Μυρ.        
 Παυλόπουλος Χρ.      

 Ράϊδος Ηλίας

     
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ
 Γιάτσιου Δημ.      
 Καραγιάννης Θεόδ.      
 Μωραΐτου Κων.      
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 Ανδρεοπούλου Μαρ.      
 Ζερζεβουλίδου Παρ.      
 Νανοπούλου Αικ.        
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 Γιακμογλίδου Νεκ.      
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 Γαλάνη Καλλ.      
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 Ξυραφάκη Σοφία        
 Τασιούδης Χρυσ.      
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 Μανθογιάννη Μαρ.      
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 Μέμος Eυστ.      
 Οικονομίδης Σπυρ.        
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 Τσούκας Δημ.      
 Μπάρτζος Ευαγ.        
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 Βασιλείου Μαρία        
 Νικόπουλος Κων.        
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 Κατσιούλα Σταμ.      
 Σουλικιάς Αντ.      
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
 Γκιουλάκη Έλλη      
 Κυριάκου Ελισάβετ      
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Αρνή Μαρ.          
 Γκοτοσοπούλου Μαρ.          
 Κόκκαλη Παν.