Τακτικά μέλη 15μελούς μαθητικού συμβουλίου 2022-2023

Α/Α

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο
1. Κύρκα Αικατερίνη - Πρόεδρος
2. Μιράκα Φώτιος - Αντιπρόεδρος
3. Ζωγράφου Άννα - Γραμματέας
4. Νικολόπουλος Ανδρέας - Ταμίας
5. Αβδελάς Γεώργιος - Μέλος
6. Δίχτας Ιωάννης - Μέλος
7. Ιωνά Ελένη - Μέλος
8. Κουκουβίνος Νικόλαος - Μέλος
9. Κουνέλας Γεώργιος - Μέλος
10. Λύτρας Ανδρέας - Μέλος
11. Μπασδέκης Αλέξανδρος - Μέλος
12. Παπαργύρη Ελισάβετ - Μέλος
13. Παπανικολάου Αλίκη - Μέλος
14. Πούλου Αλεξάνδρα - Μέλος
15. Στέκα Αναστασία - Μέλος