booked.net

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Α. Φοίτηση – Παρακολούθηση

 Οι μαθητές πρέπει καθημερινά να ξεκινούν έγκαιρα από το σπίτι τους, ώστε να βρίσκονται στο σχολείο 5 λεπτά πριν από το χτύπημα του κουδουνιού. Η είσοδος του σχολείου μετά την προσευχή κλειδώνει και παραμένει κλειδωμένη μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις σχολικές τάξεις πριν χτυπήσει το κουδούνι. Όταν βρέχει ή κάνει κρύο επιτρέπεται η είσοδος στους στεγασμένους κλειστούς χώρους. Με το χτύπημα του κουδουνιού, όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήμα και σειρά στον προκαθορισμένο χώρο για την προσευχή και τις ανακοινώσεις, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός. Η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές φροντίζουν έγκαιρα να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την έναρξη της κάθε ώρας του ωρολογίου προγράμματος και να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις όλων των μαθητών είναι μόνιμες. Άσκοπες μετακινήσεις και αλλαγές θρανίων καλό είναι να αποφεύγονται, εκτός εάν υπάρχει συνεννόηση με τον καθηγητή της τάξης. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητή στην αίθουσα μετά την προσέλευση του καθηγητή/της καθηγήτριας για να μην διακόπτεται το μάθημα. Σε περίπτωση που δικαιολογημένα κάποιος μαθητής καθυστέρησε, παίρνει σημείωμα από τη Διεύθυνση για να παρακολουθήσει το μάθημα το οποίο δίνει στον/στην απουσιολόγο και παραμένει μέσα στο απουσιολόγιο. Στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου γίνονται αλλαγές από τη Διεύθυνση όταν προκύπτει ανάγκη. Στόχος είναι η αποφυγή κενών. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή μόνο ο/η απουσιολόγος επικοινωνεί με τη Διεύθυνση. Σε περίπτωση ύπαρξης κενού η Διευθύντρια ορίζει τον τρόπο απασχόλησης του τμήματος. Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές/τριες βγαίνουν από την αίθουσα και οι αίθουσες κλειδώνουν. Σε όλα τα διαλείμματα οι μαθητές/τριες κατεβαίνουν στο προαύλιο και δεν περιφέρονται στους διαδρόμους. Για οποιοδήποτε θέμα απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. Στα διαλείμματα μέλη του 15μελούς συγκροτούν «ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΑΣ» και σε συνεργασία με τους εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων του σχολείου. Απαγορεύεται η έξοδος των μαθητών/τριών από τι σχολείο τις ώρες λειτουργίας του. Μαθητής/τρια μπορεί να απουσιάσει ενδιάμεσα μετά από άδεια της Διεύθυνσης. Το σημείωμα με την άδεια δίνεται από το μαθητή/τη μαθήτρια στον/στην απουσιολόγο. Για μαθητή/τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα ενδιάμεσα στις ώρες των μαθημάτων ενημερώνεται η Διεύθυνση από τον/την απουσιολόγο. Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να δικαιολογήσει την απουσία του, ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας του και ο σύλλογος προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. Η απουσία αυτή δεν δικαιολογείται. Μαθητής/τρια που απομακρύνεται με ωριαία αποβολή από το μάθημα παρουσιάζεται αμέσως στη Διεύθυνση, καταχωρείται η αποβολή του/της στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων και απασχολείται σε εργασία που ορίζεται από τη Διεύθυνση. Μαθητής/τρια που δεν έχει βιβλίο στο μάθημα ή δεν φοράει φόρμα στο μάθημα της γυμναστικής, παίρνει απουσία. Σε μαθητή/τρια που απουσιάζει σε ημέρα σχολικής γιορτής ή περιπάτου καταχωρούνται όλες οι απουσίες της ημέρας. Όριο απουσιών: Το σύνολο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114 εκ των οποίων οι 50 πρέπει να είναι δικαιολογημένες από γιατρό ή κηδεμόνα (έως 10 μέρες το χρόνο). Η δικαιολόγηση γίνεται εντός 10ημέρου από την απουσία του/της μαθητή/τριας, με αίτηση του κηδεμόνα και προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού στη γραμματεία του σχολείου. Σε πρόβα χορωδίας, γιορτής, προπόνηση ομάδας ή σε πρόβα παρέλασης συμμετέχουν μόνο οι μαθητές/τριες της αντίστοιχης κατάστασης που έχει συντάξει και γνωστοποιήσει ο/η αρμόδιος/α καθηγητής/τρια. Όταν ένα τμήμα γράφει πρόχειρο διαγώνισμα εξαντλεί όλο το χρόνο και παραμένει στην αίθουσα μέχρι το πέρας της διδακτικής ώρας. Η ενημέρωση των κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών/τριών του σχολείου γίνεται σε ορισμένες μέρες και ώρες: α) μια μέρα κάθε μήνα όλοι οι καθηγητές/τριες από 8.00 έως 13.00, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, β) μια ώρα κάθε εβδομάδα σε καθορισμένο πρόγραμμα.

Β. Συμπεριφορά μαθητών

 Η καλή διαγωγή και η κόσμια εμφάνιση όλων των μαθητών/τριών τόσο εντός όσο και εκτός αυτού αποτελεί μήνυμα και ευθύνη όλων μας. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ακρότητες και οι εκκεντρισμοί. Καπέλο/κουκούλα σε ώρα μαθήματος ή προσευχής, δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υπέρβασης γίνεται σύσταση από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ανάλογη αντιμετώπιση από το σχολείο. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (βιβλία, πίνακες, θρανία, καρέκλες, έδρα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου αλλά υποχρέωση της σχολικής κοινότητας ανάμεσα στα μέλη της και την κοινωνία. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου. Οποιαδήποτε φθορά για την οποία ευθύνονται, οφείλουν να την αποκαθιστούν. Η αναγραφή στα θρανία, στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων (κυλικείο, τουαλέτες, κ.λ.π.) συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων όχι μόνο είναι αντιαισθητικό φαινόμενο αλλά και υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για αυτό και στους παραβάτες επιβάλλεται η τιμωρία και η πληρωμή των ζημιών. Κάθε Δευτέρα θα γίνεται έλεγχος για την καθαριότητα των θρανίων. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση κάθε εντύπου μέσα στο σχολείο, εκτός όσων αναφέρονται στις υπουργικές διατάξεις. Στα διαλλείματα, καλό είναι οι μαθητές να μη συχνάζουν στο χώρο μπροστά από την είσοδο του σχολείου για να μπορούν οι εφημερεύοντες καθηγητές να ελέγχουν τυχόν είσοδο εξωσχολικών ατόμων. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές/τριες να κινούνται στους χώρους του σχολείου στις ώρες λειτουργίας με ποδήλατα, πατίνια, ή άλλα μέσα, τα οποία οφείλουν να αφήνουν στην πίσω αυλή του σχολείου (είσοδος από Σπυρίδη) Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις φίλων και γνωστών στο χώρο του σχολείου. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Επίσης, το φαγητό και τα αναψυκτικά την ώρα του μαθήματος. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές συντονίζοντας τις ενέργειές τους με τα μαθητικά συμβούλια. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να επικοινωνούν για διάφορα μαθητικά θέματα χρησιμοποιώντας τους πίνακες ανακοινώσεων στο ισόγειο του σχολείου. Για συνέλευση τμήματος θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τον/την καθηγητή/τρια και τη Διεύθυνση του σχολείου από την προηγούμενη μέρα. Έπειτα γράφουν το σχετικό πρακτικό συνεδρίασης. Για τα ζητήματα που υπάρχον τυχόν τριβές, η καλύτερη διέξοδος είναι η υποχωρητικότητα, η συνεννόηση μεταξύ μας και οι αμοιβαίες εξηγήσεις ώστε να έχουμε πλήρη και όχι μονόπλευρη ενημέρωση. Η συνεργασία και η συνεννόηση αποδίδουν αργά ή γρήγορα πλούσιους καρπούς, οι οποίοι αποτελούν τη βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του σχολείου. Η παράβαση των άρθρων του παρόντος κανονισμού αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με απόφαση της Διευθύνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων και του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Γ. Καθήκοντα επιμελητών-επιμελητριών

 Επιμελητές γίνονται δύο μαθητές του κάθε τμήματος ανά εβδομάδα. Τα ονόματά τους γράφονται στο πάνω δεξιό μέρος του πίνακα. Καθήκον τους είναι να φροντίζουν για τη λειτουργικότητα της τάξης. Συγκεκριμένα: Φροντίζουν πάντα να υπάρχει σφουγγάρι στον πίνακα.

Δ. Καθήκοντα απουσιολόγων

 Ο/Η απουσιολόγος ή, όταν απουσιάζει, ο/η αναπληρωτής/τρια του/της: Είναι απόλυτα υπεύθυνος/η για το Απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης (τα οποία είναι επίσημα δημόσια έγγραφα και φέρουν υπογραφές). Φροντίζει για τη διατήρησή τους και τη φύλαξη τους σε άριστη κατάσταση καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου συμπεριλαμβανομένων και κενών. Ο/Η απουσιολόγος καταγράφει τα ονοματεπώνυμα των απόντων μαθητών με ευκρίνεια στο απουσιολόγιο. Δεν επιτρέπεται ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (π.χ. μουτζούρες, διαγραφές) χωρίς υπογραφή του καθηγητή. Σε περίπτωση λάθους, η διόρθωση γίνεται μόνο από τον/την καθηγητή/τρια ή τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση κενού δεν καταχωρείται απουσία. Όταν τυχόν απουσιάζει καθηγητής/τρια ενημερώνει τη Διεύθυνση κατά το πρώτο πεντάλεπτο. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες παραμένουν ήσυχα μέσα στην τάξη μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου, είναι από τα πρώτα αστικά σχολεία Θηλέων που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το 1921, ως τετρατάξιο αρχικά και στη συνέχεια κυρίως ως εξατάξιο.Μόλις το 1966 αποκτά ιδιόκτητο διδακτήριο, ενώ η λειτουργία του συνεχίζεται μέχρι το 1981, χρονιά που ολοκληρώνεται η μικτοποίηση όλων των σχολείων της χώρας. Επίγονος του  Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου και του Δελμούζειου Παρθεναγωγείου, γράφει τη δική του ιστορία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας.Το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου αποτελούσε τον βασικό πυρήνα του κοινωνικού ιστού της πόλης του Βόλου και κύρια πηγή μόρφωσης των νεαρών κοριτσιών που φοιτούσαν σ'αυτό. Σήμερα στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Θηλέων Βόλου, λειτουργούν το 3ο Γυμνάσιο Βόλου, το Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου, και το 3ο Λύκειο Βόλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κύπρου 9 - Λ. Βύρωνος, 382 21  Βόλος

+30 (24210) 46. 090
+30 (24210) 78. 108 (Fax)