Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη  της εκπαίδευσης,
 της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην
 πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής
 των νέων στον δημοκρατικό βίο. 

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό
 Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή  εκπαίδευση και στο
 ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Το σκεπτικό του Σχολείου μας

Από το 2012 στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε σημαντικούς στρατηγικούς στόχους σχετικά με την δράση μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Καταγράψαμε 3 κύριους στόχους:

  1.  Διεθνοποίηση του σχολείου μας:  Θεωρούμε ότι πέρα από τη τεχνολογική και υλικοτεχνική αναβάθμιση του σχολείου μας, βασικός πυλώνας του εκσυγχρονισμού του και άμεσα συσχετιζόμενος με την Ευρωπαϊκή συνεργασία είναι η διεθνοποίησή του και η μακροπρόθεσμη προοπτική του.

  2.  Πολυπολιτισμικότητα:  Η πολιτικά φιλοσοφική έννοια της πολυπολιτισμικότητας πρέπει να ερμηνευθεί ως το σύνολο των ιδεών και αξιών που υποστηρίζουν την υιοθέτηση και εφαρμογή των πολιτικών ενσωμάτωσης και ένταξης ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές, περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες. Ως εκπαιδευτικό προσωπικό προσπαθούμε να είμαστε ενεργά και δια βίου εκπαιδευόμενοι και κατ’ επέκταση να είμαστε ενήμεροι όσον αφορά τις επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο των κοινωνικών διακρίσεων.

   3.  Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας:  Αναγνωρίζεται από όλους ότι έχει αναδυθεί μία νέα και ιδιάζουσα μορφή κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, αυτή της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Είναι ευρεία και περιλαμβάνει τόσο τη σημαντικότητα του να είναι κάποιος ενεργός πολίτης όσο και τον ενστερνισμό των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και φυσικά της διαπολιτισμικής κατανόησης.  

Δράσεις

1.  Αδελφοποίηση με το Ελληνικό Γυμνάσιο Βρυξελλών και ανταλλαγή επισκέψεων καθηγητών (2019).

2.  Αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο "Αθηνά" στο Βουκουρέστι και επίσκεψη για μία εβδομάδα στα πλαίσια ανταλλαγών μαθητών (2019).

3.  Αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο "Μανώλης Γλέζος" στη Βουδαπέστη και επίσκεψη για μία εβδομάδα στα πλαίσια ανταλλαγών μαθητών (2017). Επίσκεψη στα πολιτιστικά μνημεία της Φλωρεντίας παιδιών και καθηγητών στα πλαίσια υλοποίησης πολιτιστικού προγράμματος ΔΔΕ Μαγνησίας (2012).  

Πρόγραμμα Erasmus 2020-1-EL01-KA101-077670

Το όνομα της δράσης είναι «Εκπαίδευση στην Κοινωνική και Μαθησιακή Ένταξη Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών» και έχει διάρκεια 18 μηνών (01/09/2020 – 28/02/2022 και μετά από παράταση έως στις 31/10/2022). Έχουν σχεδιαστεί 3 ροές προς Αυστρία (ινστιτούτο κατάρτισης), Σουηδία και Φινλανδία (Γυμνάσια).  Ο στόχος του είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ικανότητες που θα τους διευκολύνουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν τις ζωές παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο (ΠΜΠΥ) και με απώτερο σκοπό την επιτυχή μαθησιακή και κοινωνική τους ένταξη.

 H κάθε ροή έχει τη δική της εξειδικευμένη στόχευση πάντα όμως μέσα στα παραπάνω πλαίσια. Οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν χαρακτήρα επιμορφωτικών σεμιναρίων (Αυστρία) και παρακολούθησης εργασίας (Σουηδία - Φινλανδία). Στην Αυστρία στόχος είναι η εκπαίδευση σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στη Σουηδία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση της κοινωνικής και μαθησιακής ένταξης ΠΜΠΥ ενώ στη Φινλανδία στοχεύουμε στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικές με την ομαλότερη μετάβαση των μαθητών από το σχολικό περιβάλλον στην αγορά εργασίας.  

Η κινητικότητα στην Αυστρία

Στις 2-7 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η δράση στην Αυστρία με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου πάνω στα θέματα του σχεδίου. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Ανδρεοπούλου ΜαργαρίταΜπαλτά ΓιούληΜωραΐτου Ντίνα και Παυλόπουλος Χρήστος.

Η κινητικότητα στη Σουηδία

Στις 9-14 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η δράση στη Σουηδία με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου σε σχολείο της Στοκχόλμης σχετικού με τα αντικείμενα του σχεδίου. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Κατσούδα ΚατερίναΑνδρεοπούλου ΜαργαρίταΓαλάνη Πόπη και Χάδου Χριστίνα.  

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου, είναι από τα πρώτα αστικά σχολεία Θηλέων που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το 1921, ως τετρατάξιο αρχικά και στη συνέχεια κυρίως ως εξατάξιο.Μόλις το 1966 αποκτά ιδιόκτητο διδακτήριο, ενώ η λειτουργία του συνεχίζεται μέχρι το 1981, χρονιά που ολοκληρώνεται η μικτοποίηση όλων των σχολείων της χώρας. Επίγονος του  Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου και του Δελμούζειου Παρθεναγωγείου, γράφει τη δική του ιστορία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας.Το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου αποτελούσε τον βασικό πυρήνα του κοινωνικού ιστού της πόλης του Βόλου και κύρια πηγή μόρφωσης των νεαρών κοριτσιών που φοιτούσαν σ'αυτό. Σήμερα στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Θηλέων Βόλου, λειτουργούν το 3ο Γυμνάσιο Βόλου, το Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου, και το 3ο Λύκειο Βόλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κύπρου 9 - Λ. Βύρωνος, 382 21  Βόλος

+30 (24210) 46. 090
+30 (24210) 78. 108 (Fax)