Υπεύθυνοι τμημάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Μανθογιάννη Μαρίνα
Α2 Γαλάνη Καλλιόπη
Α3 Παπαποστόλου Αλεξάνδρα
Α4 Χανιά Ειρήνη
 
Β1 Γουσουτίδου Δέσποινα
Β2 Κατσούδα Αικατερίνη
Β3 Γιακμογλίδου Νεκταρία
Β4 Χριστόπουλος Ιωάννης
 
Γ1 Γιώτης Γεώργιος
Γ2 Μαστραφτσής Χρήστος
Γ3 Σαρδέλλη Ασημίνα
Γ4 Στέλλου Καλλιόπη