Υπεύθυνοι τμημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Ανδρεοπούλου Μαργαρίτα
Α2 Καραμιχαηλίδης Γεώργιος
Α3 Μανθογιάννη Μαρίνα
Α4 Μέμος Ευστάθιος
 
Β1 Γιώτης Γεώργιος
Β2 Παυλόπουλος Χρήστος
Β3 Τασιούδης Χρύσανθος
Β4 Νταρακλίτσας Πέτρος
 
Γ1 Γαλάνη Καλλιόπη
Γ2 Νανοπούλου Αικατερίνη
Γ3 Παπάζογλου Αγγελική
Γ4 Χριστόπουλος Ιωάννης