Ώρα - Διάλειμμα

Δ ι ά ρ κ ε ι α

1η ΩΡΑ 08.10' - 08.55'
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 08.55' - 09.05'
2η ΩΡΑ 09.05' - 09.50'
2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09.50' - 10.00'
3η ΩΡΑ 10.00' - 10.45'
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10.45' - 10.55'
4η ΩΡΑ 10.55' - 11.35'
4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11.35' - 11.50'
5η ΩΡΑ 11.50' - 12.30'
5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12.30' - 12.40'
6η ΩΡΑ 12.40' - 13.15'
6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13.15' - 13.25'
7η ΩΡΑ 13.25' - 14.00'