5μελή μαθητικά Συμβούλια Σχολ. Έτους 2023-2024

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
Α1 Βαλής Ορφέας Γιαννούσης Κυριάκος Γριτζαλιώτης Παύλος Γαϊτανίδης Ιορδάνης Θλιβερός Δημήτριος
Α2 Κολυμπάση Στυλιανή Κόϊκου Αλέσια Σώτης Γεράσιμος Μουστάκα Βασιλική Λιάτσικας Βασίλειος
Α3 Γρηγορόπουλος Στέφ. Χριστοδούλου Ανδρέας Σακελαρίου Ευάγ. Τσαντίκος Ευάγ. Τσορίγκα Χρήστος
           
Β1 Καραπαναγιώτης Xρ. Βολιώτη Αικατερίνη Βασιλείου Αλέξανδρος Ανδριάνης Αθανάσιος Βλαχάκη Φιλουμένη
Β2 Καρατζιάς Θεόφιλος Καραλή Ευμορφία Ζιώγκα Άγγελος Κοπανίδη Ιωάννα Κούντριας Μιχαήλ
Β3 Πανταζής Αλ. Ντάφος Κων/νος Μπέμπης Ιωάννης Μέμος Σοφοκλής Μπακάση Καλλιόπη
Β4 Σέγκλια Αριστέα Τσίκλα Νικολέτα Ρίτσιου Ιωάννα Σέγκλιας Γεώργιος Τσαλίκη Ζωή
B5 Μιχόπουλος Παν. Χριστογιαννούλας Δημ. Αγγελής Στυλιανός Βαφειάδη Αγγελική Μπαλαμπάνης Θωμάς
           
Γ1 Σωτήρης Γεώργιος Ασδέρης Δημήτριος Γέρμανος Γεώργιος Καραλής Φίλιππος Τριανταφυλλίδη Άννα
Γ2 Παπαδοπούλου Αρ. Μιράκα Φώτιος Σκούρα Ερίντα Παπαδόπουλος Κων. Σταυρίδου Νικολέτα
Γ3 Μουτσλλάρι Ρικάρντο Βαμβάκος Χρήστος Βασιλείου Αναστάσιος Παπακρίβου Αθηνά Σανίδα Εύα
Γ4 Μιχοπούλου Πελαγία Χαρισόπουλος Συμεών Πράττου Έλενα Χατζηγεωργίου Κων. Κουτσογιάννης Θοδωρής