Ώρα - Διάλειμμα

Δ ι ά ρ κ ε ι α

1η ΩΡΑ 08.00' - 08.45'
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 08.45' - 08.50'
2η ΩΡΑ 08.50' - 09.35'
2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09.35' - 09.45'
3η ΩΡΑ 09.45' - 10.30'
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10.30' - 10.40'
4η ΩΡΑ 10.40' - 11.20'
4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11.20' - 11.35'
5η ΩΡΑ 11.35' - 12.15'
5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12.15' - 12.25'
6η ΩΡΑ 12.25' - 13.05'
6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13.05' - 13.10'
7η ΩΡΑ 13.10' - 13.45'