Τακτικά μέλη 15μελούς μαθητικού συμβουλίου 2019-2020

Α/Α

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. Λύτρας Γεώργιος - Πρόεδρος 78
2. Τσίκλα Ζωή 45
3. Βησσαρίου Ραφαηλιά - Ταμίας 40
4. Τσίκλας Γεώργιος 37
5. Κοκκίνης Μάριος 33
6. Μουντζούρη Άννα - Γραμματέας 32
7. Νικόπουλος Φώτιος 32
8. Μπάρτζος Άγγελος 31
9. Σαρρηγιάννη Τριανταφυλλιά 30
10. Κουτίνας Κυριάκος - Aντιπρόεδρος 29

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Α/Α

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. Μαγαλιός Αλέξανδρος 26
2. Στεφόπουλος Ευθύμιος 26